Arrasate eta Bergarakoen harremana; honen inguruko kanta

Arrasate eta Bergarakoen harremana; honen inguruko kanta <p>Inguruko herriekin harremana. Arrasatearrak Bergarakoekin betidanik izan dituzte harramarrak. Gai honen inguruan kanta bat gogoratzen dute.</p>

Hizlaria(k): Isabel Aranburuzabala Amozarrain (1947) Espe Lizarralde Gallastegi (1938)
Herria: Arrasate (Gipuzkoa)

Inguruko herriekin harremana. Arrasatearrak Bergarakoekin betidanik izan dituzte harramarrak. Gai honen inguruan kanta bat gogoratzen dute.

Transkripzioa

- Eta inguru honetan, orduan, Arrasate zeiñekin, ze herrikin gaizkitxuao eruan da edo…?
- Bergaratarrak zien oso txuluak.
- E: Bergarakuak oso gaizki beti.
- Bai?
- Bergaratarrakin bai.
- E: Gure denporan Bergarakuak oso gaizki.

"Bat eta bi,
Mondrauak irabazi,
hiru eta lau
Bergarak galdu dau.
Bergarak egin du
ahalegin guztia
Mondrauak irabazi
urrezko kopia."

- Amorruaz gaiñera, e!
- Bai, eske esan besterik ez dot ein eta ya…
- E: Amorru bat…
- Ta erderaz be bai zan: "Los chicos de Bergara…", gero erderaz be zauen…
- Eta betidanik?
- Bai. Oin igual ya ez…
- Oin igual gehixao gaztiak Aretxabaleta ta hola…
- Zueik dakozue harekin apur bat…
- Bai.
- E: Baiña oin igual ez dakit, zegatik jentiak Bergarakuek eitten dau lana Bergaran, Bergarakuek Mondrauen, Mondrauekuek… batu da.
- Bai, ya gauza diferentiek. Lehen bakoitza bere herrixen; gutxi mobitzen zien.
- E: Baiña lehen Mondrauko bat Bergarara fatie bizitzera oin faten diezen moduen… ezta…!
- Edo nobixia topau ezkero Bergarakua?
- E: A! Hori zan grabe! Euen tartania. Orduen zan… Klaro, ez kotxerik oingo moduen ta ezer. Eta, klaro, batzuk eukien nobixie Bergaran. Eta faten zien, eta gero azkenien etorten zien tartanan, azkenengo momentuen. Eta batzuk akordetan naz behin tartaniei botatzen harrixak topau euelako nobixie Bergaran eta holako gauzak. Gero ya, beuno, hori ya apurtxo bat zertuta, baiñe bai, bai.
- "Tartania" zeri esaten detsazu?
- E: Tartana zan, ba, autobus txiki bat zahar-zaharra. Eta klaro, ba, azkenengo momentuen nobixo danok etorten zien. Mondrautik Bergarara be fango zien! Baiña, normalien, Mondrauko mutillek Bergarara faten zien gehixao, zegatik Bergarako neskak oso elegantiek zien.
- Bai, hori bai.
- E: Eta, orduen, topetan zauen gehixao Mondrauko mutillak nobixia Bergaran alderantziz baiño.
- Señoritak zian?
- Bai, bai, beti, beti.
- "Chulísimas".
- E: Poltsak eta. Ta guk poltsia ez geuken.
- Ke, ba! Poltsak…?
- E: Eta Bergarakuek bai. A! Bueno, akordatzen zara?
- [Ointxe datoz jaixak], ipintzen zian elegante…
- E: Bueno…! Bai.
- Diru gehixao momentu horretan. Igual esaten zaben…
- E: Bueno, esaten zan Bergaran emakumiek eukiela diru gehixao, zegatik zan "la algodonera", ta eitten zauen lana fabriketan. Ta Mondraukuek fan biher zien orduen kanpora lanien. Gero ya fabrikak-eta, baiña Algodoneran eitten zauen emakumiak lana.

Egilea(k):

Informazio gehiago: Arrasate eta Bergarakoen harremana; honen inguruko kanta

Bestelako kantak