`Markesaren alaba´ eta beste kopla zahar batzuk

Hizlaria(k): Elias Arrate Armaolea (1903)
Herria: Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz (Bizkaia)

`Markesaren alaba´ eta beste kopla zahar batzuk abesten ditu segidan.

Transkripzioa

Seruak eta lurrak
egin situsana
memoriya argitzen
dator guregana.

Esperantzia badaukat
sedorrek emana
kunplituko dedala
desio dedana.

Desio dedan itza
manifestatzeko
seurekiñ Antonio
nago ixateko.

Amaren malesia
korriora joan da
Antonio il sala
egin suen karta.

Gabe pasatu eta
biyamon goixian
entiarrua suen
biarren klasian.

Markesaren alabak
eruan tristesa
eseukan amairik ee
se lagunei segitako.

Exosuak aides aides
iferra dulsie??
landan mintzen dorrien
errekie. ?

Andixek nentorrela
topau neban birjiña ai andrie
orrasketan ebala
buruko ulie.

Etzi bada ai andrea,
neuk ulan sintie
kanie mosten duket?
Madrillen kostie.

Eunteietan daukagu
Medisia telie
urriagas ideskiten?
siderra minbie?

Nor edo seiñ ete da
areren joslie
errege Don Pellipen
alaba lindie. (bis)

Egilea(k):

Informazio gehiago: `Markesaren alaba´ eta beste kopla zahar batzuk

Bestelako kantak