Meteoritoa Zañartun?

Meteoritoa Zañartun? Batzuen esanetan, meteorito batek utzitako harri pila handi bat dago Zañartun, Iturri Zahar inguruan. Harrizko horma sail luzeak ere badaude inguru haietan; gerrarako edo ganaduentzako eginak, nork daki. Zabaleta abadea ibili omen zen misterio horiek argitu guran, baina ez zuen arrakasta handirik izan. Bakuetik harri pilaraino "Zabaletaren bidea" izeneko bidexka bat dago.

Hizlaria(k): Jesus Urzelai Aiastui (1929)
Herria: Oñati (Gipuzkoa)

Batzuen esanetan, meteorito batek utzitako harri pila handi bat dago Zañartun, Iturri Zahar inguruan. Harrizko horma sail luzeak ere badaude inguru haietan; gerrarako edo ganaduentzako eginak, nork daki. Zabaleta abadea ibili omen zen misterio horiek argitu guran, baina ez zuen arrakasta handirik izan. Bakuetik harri pilaraino "Zabaletaren bidea" izeneko bidexka bat dago.

Transkripzioa

- Ni jubilau ta gero, txakurrakin basuan nabillela kaza denporan, Iturri Zahar esaten xaugun leku horretan, txakurra ulia harro-harro egindda, nere artian ba “ze pasaitten dok?” Eta zaratia entzuten neben piñu artian, “ze pasaitten dok hemen?”. Hola fan naiz begira eta gizon bat, Garaialde ikusi neben. “E!” esan notsan: ”Zer dabitzu hemen?” ta “hemen nabil!” Orduan ibiltten zan hori perretxiku billa, ez dakit zelako perretxiko klase bat, asko egoten da, asko egoten zan basuan, oin ezkutauta egongo da seguramente. Hor dagoz Iturri Zaharra entzunda eukiko dozue zuek, hor dago harri pilla bat, harri pilla haundi bat, esaten meteoritua ete dan ala ez ete dan. Zabaleta abadia ez zeuen zuek ezagutuko, entzunda igual euko dozu zuk.
- Entzunda bai.
- Entzunda. Hori da zientifikua, zala esaten euen, egon zan epoka baten Zabaleta sendia. Bakuetik Zabaleta sendia, hor harri pillara, eta hor inguruan egozen tremendako pareta zaillak indda. Oin be egongo dira baten batzuk. Tremendako pareta zaillak indda, eta horrek hori itxuria han ibilli zan ikusten, honeik gudarako indda ete dagoz? Gerrarako indda ete dagoz? Eta ez dakit, ez dot uste. Honeik ganaduentzako zeozer indda. Pareta asko dago hemen indda. Eta hartan geratu giñan. Horko sustarrik iñok be ez dau atara.
- Itturri, zuk Itturri Zahar ze esaten dozu, Zañartukua? Honein Etxeaundiko zera? Etxeaundittarren...?
- Etxeaundittarren terrenua esaten dozu?
- Bai.
- Terrenuak horreik izango ziren, onduen dauena behintzet bat oin Upaiñek erositta, Etxeaundik be hantxe onduen dakoi, baiña...
- Bittoriano Etxeaundik esan doskun berak iñ ebela, hauxe lan hau berau itten, berak iñ ebela itturri hori.
- Bai, itturrixa, han ha beheko zailla horrena da, justu-justu ezkiñia harrapaitten dauena. Baiña pillia, harri pillia dauena ez da beria, bere terrenua. Itturrixan egon za?
- Ez, ezta.
- Lehengunian esan nostan batek itturrixa total galdu dala oin.
- A bai, e?
- Bai, horrrek iñ eben baiña iñok gehixau kasorik iñ ez eta badakitzu...
- Maittasun haundixakin iñ eben ba.
- Horixe! Inaguraitten eta danian egon giñan gu han! Botilla ardaua, bi botilla ardau eren bai, eta bat eran geben eta bestia gorde han bai, eta hurrengo fan giñanian topau ez.

Egilea(k):

Informazio gehiago: Meteoritoa Zañartun?

Ipuinak, mitoak eta istorioak